Finans Sektörü

Başarı Öyküleri Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Mimari Eğitimi

Anadolu Hayat Emeklilik, “Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme” eğitimi konusunda Mind2Biz ile çalışmayı seçti.

Kurumsal Modelleme alanında yayınlanan bu ileri seviye eğitim programının amacı kurumsal mimari çerçeve modellerinin gelişimi ve özellikleri konusunda bilgi vermek, farklı çerçeve modellerin anlaşılmasını sağlamak, kuruma uygun olan yapının seçim yöntemlerini, projelendirilme esaslarını ve kritik başarı faktörlerini tanıtmaktır. Eğitim kapsamında kurumsal mimari tanımları yapılmış, kurumsal mimari ve BT yönetimi ilişkisi detaylandırılarak, kurumsal mimari kullanımının avantajları vurgulanmıştır. En yaygın çerçeve modellerin tanıtıldığı eğitimde bu çerçeve modellerin yapısı ve özellikleri detaylandırılmış, kurumsal mimari seçimi ve uyarlama aşamaları da dahil olmak üzere kurumsal mimari uygulamalarının projelendirme detayları sunulmuştur.

2 gün süren eğitim, günde 6 saat olarak toplamda 12 saat şeklinde gerçekleştirilmiştir.


Başarı Öyküleri Anadolu Hayat Emeklilik Projesi

Casewise Corporate Modeler

Amaç:

Temel hedef, süreç analiz ve iyileştirme ortamını, Anadolu Hayat’ın operasyonlarını anlama, yönetme ve iyileştirme çalışmalarının kalbine yerleştirmek olarak belirlenmiştir.

Çözüm:

Anadolu Hayat bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı

 • daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek,
 • değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan

bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı.

Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı. Öncelikle ürünün temel ve sistem yönetici eğitimleri sağlandı. Ardından Anadolu Hayat meta model ve mimari konusunda verilen danışmanlıklarla kullanılacak yapının belirlenmesine başlandı.

Sonuç :

Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır.


Başarı Öyküleri Anadolu Sigorta Kurumsal Mimari Eğitimi

Türkiye’nin en büyük ve köklü sigorta firmalarından Anadolu Sigorta, kurumsal mimari yapılanmasını oluştururken doğru ve hızlı adımlar atabilmek amacıyla eğitim hizmetlerinden yararlanmak yoluna gitmiştir.

Kurumsal mimari ekibinin amacı kademeli eğitim aşamalarında geçerek ve gerekli danışmanlık hizmetlerinden de yararlanarak kurumsal mimari vizyonunu kurum içerisinde yerleştirecek aşamaları tamamlamaktadır.


OpenText Document Management eDOCS Edition

Burgan Yatırım Kurumsal İçerik Yönetimi Projesi'nde öncelikli hedefler müşteri talimatlarının izlenmesine yönelik olmuştur. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

Halihazırda ;

 • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
 • Talimat tiplerine uygun rotalama
 • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
 • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
 • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
 • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
 • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
 • İş süreçleri konusunda istatistik ve analizler

gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


 

Metastorm BPM

Burgan Yatırım, Süreç Yönetimi Projesi'nde öncelikli hedefler müşteri talimatlarının izlenmesine yönelik olmuştur. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

Halihazırda ;

 • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
 • Talimat tiplerine uygun rotalama
 • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
 • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
 • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
 • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
 • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
 • İş süreçleri konusunda istatistik ve analizler

gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!